BETA

12.06.2018

00:09

נושאים חמים

הצינור 11.06.18: מי רוצה לארח אירוויזיון

לקראת פגישת תאגיד השידור הציבורי עם מקבילו האירופי בעניין אירוח האירוויזיון, פורסמו תנאי הסף לאירוח האירוע וערי ישראל כבר מתחממות - התכנית המלאה