BETA

הצינור 12.02.18: כדור אש מעל חיפה

תושבי מפרץ חיפה נחרדו לגלות כדור אש עצום בוער מעל בתי הזיקוק בחיפה. החשש הגדול הוא מפיצוץ במימדים עצומים, והתלקחות אדירה של האזור - התכנית המלאה