BETA

איך החזאי מבין: הסודות של החזאים נחשפים

מהם מקורות המידע של החזאים, איך הם יודעים מה יקרה, והאם אנחנו יכולים להשתמש באותם המקורות? חזאית חדשות עשר, נעמה אייזנברוך, מגלה סודות מעבודתם

בעוד הגשם מכה ברחבי הארץ, כל כלי התקשורת מדווחים על מזג האויר מסביב לשעון. נשאלת השאלה, מדוע אנחנו בכלל עדיין צריכים את החזאים? איך הם מנבאים את תחזית מזג האוויר והאם גם אתם יכולים לעשות את זה בעצמכם? חזאית עשר נעמה אייזנברוך הגיע לאולפן הצינור כדי לחשוף את כל הסודות הללו. צפו

<div class="apester-media" data-token="58e2054a65cd8e24009a24e2" data-context="true" data-tags="" data-fallback="true" height="350"></div><script async src="//static.apester.com/js/sdk/v2.0/apester-javascript-sdk.min.js"></script>