BETA

ירושלים של זהב – בצבע: התמונות ההיסטוריות מהקרב על ירושלים

49 שנים למלחמת ששת הימים נחשפים בפעם הראשונה בהיסטוריה צילומי וידאו בצבע מהקרב על ירושלים - רגעים לפני הפריצה לחומות העיר. את התמונות צילם פרופסור אהוד נצר ששימש כתצפיתן והביא איתו מצלמה צבעונית קטנה שבעזרתה תיעד את הקרבות