BETA

"אני אשים לך אזיקים": ילדה חזרה עם הקלטה לפיה הוכתה בגן

חוסר האמון של הורים בגנים מגיע לשיא. ילדה נשלחה לגן עם מכשיר הקלטה, שם נשמע כי לכאורה הוכתה. ההורים סיפרו למערכת "הצינור" כי הלכו למשטרה, שם התבקשו להחזיר את הילדה לגן כדי לאסוף ראיות נוספות. מהמשטרה נמסר: "עם קבלת התלונה הועבר דיווח לחקירות לילדים"