BETA

מצבות מנותצות וזבל: ההזנחה של בית העלמין הנוצרי בב"ש

בית הקברות שנמצא במרכז באר שבע נמצא במצב נוראי. הבעיה: בעיריית באר שבע טוענים שמשרד הדתות אחראי על הטיפוח של בית הקברות בעוד שבמשרד הדתות טוענים כי האחריות היא של האגף לעדות לא יהודיות במשרד הפנים. כאשר מצלצלים לאגף המדובר, הוא מטיל את האחריות על עיריית באר שבע