BETA

האם בית הספר מונע מהנערה אור לצאת לטיול שנתי בגלל שיתוק מוחין?

כולנו מקווים שהחינוך לקבלת האחר והשונה, יוטמע בתלמידים עוד בבית הספר. לאור פחטר, תלמידת תיכון "אורט" בגבעתיים הסובלת משיתוק מוחין, זה לא ברור. בפוסט שכתבה בפייסבוק, טוענת אור כי בית הספר שלה מונע ממנה לצאת לטיול השנתי כמו שאר התלמידים, "זאת למרות שהיא מתפקדת כמו כולם". בראיון לתוכנית הצינור, אומרת אור: "אני לא מתכוונת לוותר"

חברה שוויונית? לא בבית ספרנו. "בימים האחרונים אני לא מצליחה למצוא מנוחה", כתבה אור פחטר, תלמידת תיכון "אורט" בגבעתיים, הסובלת משיתוק מוחין. בפוסט שכתבה בפייסבוק, ושהפך ויראלי בימים האחרונים, מגוללת אור את קשייה מול בית הספר שלה, שלטענתה איננו מוכן להוציאה לטיול השנתי, "זאת על אף שהיא מתפקדת כמו כולם", לטענתה.

 

אור אומרת כי זהו איננו המקרה הראשון בו היא נתקלת באטימות כזו מצד בית הספר. "הרבה שנים ויתרתי", היא אומרת, "לדוגמא כשיצאו כולם לפולין, השתמש בית הספר בשלל תירוצים על מנת למנוע את יציאתי". אור טוענת שבסוף מה שמנע ממנה לצאת לפולין, היא הדרישה המופרזת של בית הספר שעל אור לצאת רק בלוויית אחד מהוריה, כולל מימון מלא של אותו הורה מלווה.

 

 

אור פחטר.
 

אור פחטר. "לא מתכוונת לוותר"(ערוץ 10)

 

"הפשרה של בית הספר היא שאוכל לצאת לטיול, אך אצטרך להמתין באוטובוס לסוף היום", אומרת אור, "זאת למרות שאני יכולה לצאת למסלול כמו כולם, עם מעט עזרה". היא מוסיפה אומרת שמבחינתה אין פשרות, והיא עומדת על כך שבטיול השנתי יהיה "מסלול מונגש אחד לכולם".

 

אור מגדירה את התנהלות בית הספר כ"מעליבה", וטוענת שהבעיה של בית הספר נובעת מחוסר הבנה. שכן, שיתוק מוחין הוא מגבלה לא משמעותית, והבנה של הסיטואציה תאפשר לה לתפקד כמו כולם. "כל השנים הללו וויתרתי", היא אומרת, במאבק הזה אלך עד הסוף".

 

 

הפוסט שפרסמה אור בפייסבוק
 

הפוסט שפרסמה אור בפייסבוק(ערוץ 10)

 

אורט: "לתלמידה הוצעו חלופות למסלולים מסוימים בשל רמת הקושי"

ברשת אורט מסרו לנו: "בשל רמת הקושי של חלק מהמסלולים בטיול השנתי, הוצעו לתלמידה חלופות למסלולים מסוימים שאותם תעשה עם חלק מהתלמידים בשכבה ולאחר מכן תשוב להמשך הפעילות עם יתר חבריה. בית הספר מקווה ומצפה לראות את התלמידה משתתפת בטיול ונוטלת חלק בפעילות כמו כולם". ביקשנו גם התייחסות לעניין הטיול לפולין, והם אמרו: "במידה וקיימת הערכה לפיה התלמיד צפוי להתקשות במהלך המסע, נדרש ליווי של בן משפחה".