BETA

15.07.2015

12:55

נושאים חמים

הגרושה שהסעירה את הרשת: "מוכנה ללכת לכלא ולא לעבור ברבנות"

אחרי טראומות שחוותה בנישואיה ובגירושיה הראשוניים אותם ביצעה דרך בתי הדין הרבניים, החליטה נטלי לסטרגר שנישואיה השניים יהיו בטקס פרטי ולא דרך הרבנות. רק שאחרי שבן זוגה הפר את הבטחתו והגיש בקשה לגט מבית הדין הרבני, היא מוצאת את עצמה כעבריינית: "זה מאבק חברתי, שאני מקווה שיגיע לעליון"

מדוע הוציא בית הדין הרבני צו מעצר כנגד אשה שבכלל לא התחתנה דרך הרבנות, ואפילו לא נרשמה כנשואה? זהו סיפורה של אשה שפנתה לרשת כדי לעורר זעקה נגד כוחה של הרבנות במדינה.

 

נטלי לסטרגר נישאה דרך הרבנות, התגרשה, התחתנה בפעם השנייה בטקס פרטי מבלי להירשם ברבנות, אבל בניגוד לנדרים ולהבטחות שנסגרו בינה לבין בן זוגה השני, הוא הגיש תביעה לגט מבית הדין הרבני בירושלים.

 

"מסתבר שבישראל 2015, אני 'עבריינית' ועשויה לשבת בכלא", כתבה נטלי בפוסט ששותף אלפי פעמים ביומיים האחרונים ובו היא מציגה את צו המעצר שלה. "אני מודיעה בזאת שאם וכאשר איעצר, אצעד לכלא בראש זקוף ובלב כואב על המדינה האהובה שלי, שמכרה את נשמתה היהודית, הדמוקרטית והליברלית למיעוט חרדי קיצוני שאינו מכיר בה".

 

> המונולוג של שליין: למה הרבנות היא בת יחידה ובעייתית?

 

"לא התחתנתי ברבנות, לא נרשמתי שם, לא עברתי דרך מועצה דתית כלשהי - זו פוסט טראומה של נישואים וגירושים ראשונים, ולאחריהם החלטתי שלבית הדין הרבני אני לא הולכת יותר, לא בחזור ולא בהלוך. זה היה התנאי".

 

 

נטלי לסטרגר.
 

נטלי לסטרגר. "אצעד לכלא בראש זקוף"(חדשות 10)

 

ובאיזו אמתלה הם הוציאו לך צו מעצר עכשיו? מה הם רוצים? הם הרי הזמינו אותך לדיונים ולא הגעת, אז מה הם מצפים, שתבואי ולמרות שלא התחתנת ברבנות תתגרשי ברבנות?

 

"הם מכירים דה פקטו בנישואים שערך רב קונסרבטיבי, לא אורתודוכסי, ובאופן ברור צריך גט, אבל לא שם. אני לא מסורבת גט, אני לא מסרבת לתת גט. אבל אני מסרבת להיכנס לבית הדין הרבני שלוקח סמכות איפה שאין לו סמכות, מכיוון שאני רשומה כגרושה בתעודת הזהות, ועכשיו אני עם צו מעצר".

 

אם זה מאבק חברתי, לאן אפשר לקחת אותו מכאן? להעלות מודעות ולהילחם ברבנות?

 

"זה מאבק רשת, מאבק שייצא מהרשת, שאני מקווה שיגיע לשולחנו של בית המשפט העליון. ואני רוצה שהעליון יקבל את הגב החברתי והאומץ לעמוד מול הסטטוס קוו, ולפתוח אותו ולהגדיר שבית הדין הרבני יכול לדון בתיקים רק של מי שמוגדר בחוק שנרשם כנשוי. וכל השאר, זה לא עניינו של בית הדין הרבני. המבחן הגדול יהיה אם בית המשפט יחזיר את זה למחוקק ואני רוצה לראות את הקואליציה המהממת שקיימת היום ואת האופוזיציה על כל חבריה באים ואומרים, רגע, זו תופעה כל כך רחבה - בואו ניתן על זה את הדעת".