BETA

תעלומת ילדי תימן

תביעת ענק נגד המדינה: קבלו אחריות על היעלמות ילדי יוצאי תימן
הרב עוזי משולם וחסידיו מתבצרים
חדשות
כשהרב עוזי משולם ניסה להשיג צדק לילדי תימן דרך בקבוקי תבערה
איחוד משפחות מחטופי תימן
חדשות
תעלומת ילדי תימן: התאחדה עם בני משפחתה הביולוגיים
 עולים מתימן במחנה עליה בעדן
חדשות
תעלומת ילדי תימן: הפרקליטות הסכימה לפתוח 17 קברים
"הכרה, צדק, ריפוי". מפגינים להכרה בחטיפת ילדי תימן
חדשות
תעלומת ילדי תימן - המבוגרים לצד הצעירים: דורשים הכרה ממסדית רשמית
צביה יעקב, ילדת תימן שנחטפה פעמיים
חדשות
"לא שייכת לאף אחד": סיפורה של "ילדת תימן" שנחטפה פעמיים
העדויות מוכיחות כי ילדים נמסרו לאימוץ. ילד תימני בבית חולים (ארכיון)
חדשות
תעלומת ילדי תימן: הקלטות נדירות של שתי אחיות לשעבר שמספרות על הכאוס
ילד במחנה עולי תימן. הסוף לפרשה הכאובה?
חדשות
הממשלה אישרה את חשיפת המידע בפרשת ילדי תימן
טובה ברקי, ילדת תימן מאומצת
המהדורה המרכזית
חטופים - "הגעתי לקיבוץ ואמרו לי 'אלו הם אימא ואבא שלך"
העדויות מוכיחות כי ילדים נמסרו לאימוץ. ילד תימני בבית חולים (ארכיון)
חדשות
שלוש ועדות חקירה קבעו כי מרבית ילדי תימן הנעדרים מתו, אך עדיין מוטל בהן ספק רב
אחיות במחנה עולים בעדן שבתימן
חדשות
אחות במחנה עולים העידה: "היינו לוקחים תינוקות בריאים וחוזרים בלי כלום"
שלמה ג'הסי, עלה מתימן ושני אחיו נעלמו
המהדורה המרכזית
"חטופים": 60 שנה אחרי, היעלמות "ילדי תימן" הותירה פצע פתוח
10tv
חדשות
פרשת ילדי תימן: משה שחל מצטרף לדרישה להסרת החיסיון מהפרוטוקולים