BETA

21.01.2017

20:48

נושאים חמים

העמותה שמטפלת בכלבים המסוכנים שזקוקים לבית: "יש להם שם רע בתקשורת"

"משהו קטן וטוב": הם עברו התעללות קשה עד שהגיעו לבית מחסה שהפך אותם מכלבים מסוכנים לכלבים ביתיים. ב"בית של דינו" הם מקבלים טיפול רפואי, מסגרת התנהגותית ובעיקר חום ואהבה שלא זכו לקבל מעולם. "מדובר בכלבים שהתעללו בהם, הזניחו אותם ונטשו אותם. אנחנו פה בשביל לתת להם חיים נורמלים"