BETA

02.12.2016

00:38

נושאים חמים

הארלם פינת פתח תקווה: החיכוך בין הישראלים לבין מבקשי המקלט בעיר

מחר ב"שישי" עם אילה חסון: לאחר ששני צעירים ישראלים הכו למוות מבקש מקלט סודני בפתח תקווה - מסע בעקבות קו החיכוך החדש בין ישראלים לבין מבקשי מקלט מאפריקה