BETA

24.09.2016

01:20

נושאים חמים

גל הטרור החדש: ההערכה - לא יהיה שינוי בפעילות של גורמי הביטחון

בכירים במערכת הביטחון מעריכים כי לא יהיה שינוי דראסטי בפעולות כנגד היוצאים לפגע. עם זאת מציינים שם בסיפוק את העובדה שבכל הפיגועים בגל שהחל בשבוע האחרון, לא נפגעו אזרחים כלל