BETA

20.08.2016

01:55

נושאים חמים

שי דרומי: "יש השלמה במדינה עם בריונות"

החקלאי שירה למוות בפורץ והוביל לשינוי החקיקה בשיחה עם ר', תושב בית אלעזרי שנעצר אחרי שירה בגנב. "הוא הפך להיות הש"ג של האנשים שצריכים לתת את הדעת לאינתיפאדה הפלילית שעברה לתוך הקו הירוק". ר': "זה לא אסון טבע, אפשר למנוע אירועים כאלה"