BETA

משהו קטן וטוב: מפעל הממתקים החברתי שמציל ומעסיק ילדים בסיכוי

"גוונים של מתוק" הוא מפעל ממתקים שפתחו 60 חברים, המלמד ילדים בסיכוי את רזי השוקולד. לאחר מכן, הילדים השוקולטיירים מכינים שוקולדים איכותיים ומקבלים על כך שכר. "מילדים שהולכים מכות הם הופכים לעובדים רציניים", אומר אחד מיוזמי הפרויקט