BETA

19.03.2016

01:36

נושאים חמים

למה מכרה קק"ל נכס של משפחה שכמעט ונספתה בשואה דווקא למי שהסגיר אותם לנאצים?

מדוע קק"ל מכרה נכס של משפחה יהודית שנספתה בשואה דווקא למי שהסגיר את בני המשפחה לנאצים וגרם להכחדת כמעט כל המשפחה, ולמה הכסף שהתקבל עבור הנכס עדיין נמצא בידם? "הם ממשיכים להראות מספרים ומצגות שהם יודעים שהם לא נכונים", אומרת אורנה נדל לבל, בת המשפחה