BETA

פרשת רוני ריטמן

פרשת ריטמן: המתלוננת נחשפה בעברה למסמכים מסווגים - ללא הרשאה
ניצב רוני ריטמן
חדשות
המפכ"ל לריטמן: "בצער רב נאלץ לתת לך נזיפה"
 ניצב רוני ריטמן, מפקד להב 433
חדשות
המפכ"ל לבג"ץ: אחליט מי יחליף את רוני ריטמן עד לאפריל
 ניצב רוני ריטמן, מפקד להב 433
חדשות
טרם פרישת ריטמן: היועמ"ש הבהיר למפכ"ל שעליו להחמיר איתו
 ניצב רוני ריטמן, מפקד להב 433 במשטרה
חדשות
המפכ"ל בוחן אפשרות של חילוף בין ריטמן לראש אגף התנועה
 ניצב רוני ריטמן, מפקד להב 433 במשטרה
חדשות
פרשת ריטמן: המפכ"ל לבג"ץ – גרסת המתלוננת אינה אמינה
ניצב רוני ריטמן
חדשות
חשיפה • ראש להב ריטמן בחקירתו: "העלילו עליי מכיוון שחקרתי את פרשת מעונות רה"מ"
10tv
חדשות
המתלוננת בתיק ריטמן טוענת: פרקליט המדינה וריטמן בניגוד עניינים
המפכ"ל צפוי להשעותו. ניצב ריטמן במשרדי מח"ש (ארכיון)
חדשות
מסתמן: המתלוננת נגד רוני ריטמן תושעה מהמשטרה
במשטרה מעריכים: "לא יחזור לתפקידו". ניצב רוני ריטמן
חדשות
ניצב ריטמן: "לא חרגתי ולו במקצת מהנורמות"
המפכ"ל צפוי להשעותו. ניצב ריטמן במשרדי מח"ש (ארכיון)
חדשות
מח"ש צפויים להמליץ על כתב אישום נגד ריטמן, ישיבה מכרעת בשבוע הבא
10tv
חדשות
מקורבי המתלוננת נגד ריטמן: "מנסים להפחידה"
במשטרה מעריכים: "לא יחזור לתפקידו". ניצב רוני ריטמן
חדשות
הטלטלה במשטרה: המתלוננת נגד ניצב ריטמן עברה בהצלחה את בדיקת הפוליגרף
10tv
חדשות
פרסום ראשון: תלונה נוספת נגד ניצב רוני ריטמן
10tv
חדשות
עימות דרמטי בחדר החקירות: ניצב רוני ריטמן נגד עדת הראייה