BETA

27.10.2016

15:55

מדוע יותר ויותר הורים מתגרשים בזמן האחרון?

ד"ר שלי ורוד, יועצת זוגיות ומיניות מסבירה מדועהחגים גורמים לעלייה במספר מקרי הגירושין, מדוע צריך לחכות ואיך מסבירים לילדים מה קורה?

יש מעט מאד זוגות שמתגרשים יפה והתהליך המאד מורכב וקשה הזה משפיע בדרך כלל באופן קשה גם על הילדים. ישנה עלייה גדולה במקרי הגירושין בדרך כלל אחרי החגים במיוחד בקרב זוגות שהיחסים בינהם לא היו טובים לפני. אז מה עושים כדי להתגבר על סיר הלחץ הזה ואיך מסבירים לילדים?