BETA

28.05.2018

10:11

חשבון נפש: האם אנחנו מוכנים להיות הורים?

רגע לפני התוכנית בייבי בום שחוזרת למסך הערב (שני), רוני מנדלמן בוחנת את רמת המוכנות שלנו שלפעמים לא עומדת במציאות לאחר הלידה