BETA

09.04.2018

11:43

מה עושים כשקבוצת הוואטסאפ של הגן לא מפסיקה לחפור?

מה עושים כשההודעות מקבוצת הוואטסאפ של גן הילדים מפריעות למהלך החיים התקין ואיך אפשר להימנע מצפצופים מיותרים ובמקביל להישאר מעודכנים? רוני מדלמן עם העצות