BETA

19.02.2018

09:40

ילד עושה בושות: איך מתמודדים עם התנהגות מביכה של הילדים?

הילד משתטח באמצע בחנות בצרחות או חושף את השקר של ההורים ליד האורחים - מה קורה כשהילדים מביכים אותנו ולמה הם עושים את זה?

כשילדים מביכים אותנו, אנחנו מרגישים שזה משליך עלינו כהורים ועל דרך החינוך שלנו. הכל בסופו של דבר עניין של גיל ולא תמיד אפשר להילחם בדבר הזה, כי הילד בסוף מתבגר ומבין בעצמו מה מותר ומה אסור להגיד ולעשות.

 

חשוב לזכור שהמבוכה היא בעיקר של ההורים וחשוב מאד שלא לשקר ליד הילדים, כי הם כבר ידאגו לחשוף את האמת הלא נעימה. אין להם בוחן מציאות ולכן צריך להזכיר להם את כללי ההתנהגות שלפיהם צריך לפעול.

 

לקבלת גיליון מתנה ורכישת מינוי