BETA

12.02.2018

09:30

 אמא חרדתית
אמא חרדתית,
פוטוליה

בחני את עצמך: האם את אמא חרדתית?

האם בכל פעם שהילד ישן אצל חברים את מדמיינת את הרע מכל, או בכל פעם שהוא משחק את כבר מוכנה עם ערכה לעזרה ראשונה? בחני את עצמך ותגלי האם את אמא חרדתית או רגועה?