BETA

15.01.2018

11:12

עודכן:

מה עושים כשהילד לא מרוצה משום דבר?

אנחנו מגדלים דור של ילדים לא מרוצים שלא מצליחים להבין את ההבדל בין רוצה לצריך. איך נעזור להם לעשות את ההפרדה ולהפוך אותם לילדים ששמחים בחלקם?