BETA

לחבב את הסלט: מה עושים כשילדים לא אוכלים ירקות?

הורים רבים מנסים לגרום לאכול ירקות, הסופר דוד גרין כתב ספר בנושא. אז מה התובנות?