BETA

פנים אמיתיות: גרושים חרדים

אמנון לוי פוגש את האיש שאיבד את אמונתו בדת, נשאר לבדו ויצא למלחמה נגד הקהילה החרדית הסגורה בה גדל. האם הוא ינצח בקרב החשוב של חייו?