פנים אמיתיות: התרת נדרים

אמנון לוי מתלווה לאנשים שמסתובבים עם אשמה גדולה שלא מרפה מהם, על נדר שנדרו ומעולם לא קיימו, וחולמים על היום בו יוכלו להמשיך בחייהם