פנים אמיתיות: הניצול מהשיטפון

ראיון בלעדי עם רון חכים, הנער שניצל באסון השיטפון בדרום שם איבד את חבריו, מספר לראשונה רגע אחר רגע על רגעי האימה בהם נסחף בין חיים ומוות