BETA

הפנים האמיתיות של הביטוח הלאומי

"פנים אמיתיות" בתחקיר מקיף ונוקב על המוסד שמלווה אותנו מחדר הלידה ועד לימים האחרונים של חיינו. מה מתרחש בין כותלי ביטחו לאומי? צפו בתחקיר המלא, בכתבתה של טליה פלד קינן