פנים אמיתיות: הקרב על הבית

אמנון לוי מביא את סיפורם של האנשים שמוגדרים כפולשים לבתיהם למרות שהם חיים שם כבר שבעים שנה. למה חלק מראשוני המתיישבים הם חלוצים ואחרים פולשים? איך קרתה האפליה?