BETA

עושות חשבון 6: תחקיר הקשישים

האם מדינת ישראל ערוכה באמת לתוחלת החיים העולה? מדוע ההורים שלנו ששילמו כל החיים ביטוח לאומי צריכים לשלם עשרות אלפי שקלים בחודש כשמגיעים לגיל זקנה?