BETA

עושות חשבון 6: מבחן הפיצה

סיון קלינגבייל וטליה פלד קינן יוצאות לבדוק את הפיצה מהרשתות הפופולאריות בסדרת מבחנים, שבסופם תדעו מי דורגה במקום הראשון