Criminal Tracker: אפליקציה שמאתרת פושעי מין

אפליקציה חדשה תאפשר לתושבי ארה"ב לבדוק האם עברייני מין מתגוררים בסמוך אליהם

ריק

לבדוק האם עברייני מין מתגוררים בשכונה שלכם? עכשיו יש אפליקציה גם לזה. זאת, כמובן, בתנאי שאתם מתגוררים בארה"ב, בה רשומים כל עברייני המין במאגר מיוחד.

 

השימוש באפליקציה, הזמינה בשלב זה אך ורק למכשירי אייפון, נעשה באמצעות הזנת המיקוד. האפליקציה בודקת אל מול המאגר האם ישנם עבריינים רשומים ברדיוס של 40 מיילים מהמקום בו בוצעה הבדיקה, ואם נמצאו כאלה, היא תציג למחפש את שמם ואת כתובתם על גבי מפה. 

 

הורדת האפליקציה כרוכה בתשלום של דולר, המקנים לרוכש שלושה חיפושים. לאחר מכן, יש לבצע רכישות בתוך האפליקציה לצורך חיפושים נוספים.

 

על פי מחקר שפרסם משרד המשפטים האמריקני, עברייני מין מועדים לעבור על החוק לאחר שחרורם מהכלא פי שלושה מעבריינים אחרים.

 

להורדת Criminal Tracker לאייפון, 0.99$