BETA

האפליקציה שתבחר עבורכם את מספרי הלוטו

הדרך המהירה לבחור מספרים אקראיים: אפליקציית לוטו שמגרילה עבורכם כדורים ומושפעת מתנועת הסמארטפון

ריק

חובבי לוטו מתחלקים לשני סוגים של אנשים: הסומכים על הגורל בעינים עצומות ושולחים לוטומט, והבוחרים את המספרים בעצמם על סמך שיקולים כאלה ואחרים (יום הולדתו של החתול וכו'). כעת יכול להתווסף אליהם סוג שלישי: הבוחרים באמצעות אפליקציה סלולרית.

 

Lotto Machine לאייפון היא אפליקציה המאפשרת לנו לבחור כמה מספרים ברצוננו להגריל ומתוך כמה. כך למשל, עבור הגרלת מפעל הפיס בארץ עליכם להנחות את האפליקציה לבחור שישה מספרים מתוך 37 אפשריים. כדי לסובב את הכדורים יש ללחוץ על הכפתור, ורק ברגע כשתשחררו אותו - התוף המסתובב יעצור והכדורים הנבחרים ייצאו בזה אחר זה.

 

Lotto Machine לאייפון גם מנצלת את חישן התנועה שבאייפון, כך שאם תטו את הסמארטפון ימינה, ירוכזו הכדורים בצד ימין. הממשק והעיצוב הצבעוני גם כן ראויים לציון.

 

עבור משתמשי אנדרואיד מצאנו אפליקציה דומה בשם Private Lottery Machine. גם במקרה הזה, שקשוק הסמארטפון שלכם ישפיעו על בחירת הכדורים. עם זאת, היא בעלת ממשק הרבה פחות מגניב וצבעוני ממקבילתה לאייפון.

 

להורדת Lotto Machine לאייפון, 0.99$

להורדת Private Lottery Machine לאנדרואיד, חינם