BETA

05.09.2011

14:57

חדשות הרשת: כמה אנשים באמת היו בהפגנה?

כל כלי התקשורת פירסמו נתונים לא מדויקים על כמות המפגינים ולמעשה כל השיטות נכשלו. יש לנו הרבה מה ללמוד מחו"ל

(04:14 דקות)