BETA

09.06.2010

13:41

לפריס הילטון יש פיס בחיים

יורשת העצר של רשת בתי המלון גירדה עוד כמה ג'ובות לכיס כשהצטלמה לפרסומת של מפעל הפיס. "יש לי חיים מרגשים", היא מודה בראיון בלעדי. לכם נשאר רק לקנא כי חזרנו משם הכי BFF's