BETA

09.08.2018

10:16

גן בוטני ומענק לבאים מת"א: כך נראה יום עבודה בלייטריקס

במסגרת החיפוש אחר מקום העבודה המושלם בהייטק, והפעם גם אחרי האפקט המושלם לתמונה, הגענו הפעם למשרדי "לייטריקס" בירושלים | ביזנס ופלז'ר