BETA

11.06.2018

18:29

מחקר חדש גילה את אחד הדברים המפתיעים שלא ידענו על דבורים

חוקרים טוענים שלדבורים יש יכולת להבין את המשמעות של הספרה אפס, שזהו הישג אינטלקטואלי עצום כי מהו אפס מבינים רק בני אדם. אז מהי הדרך המפתיעה בה אילפו אותם?

ההבנה של אפס היא מושג אבסטרקטי והרי זה כבר ידוע שדבורים יודעות לספור עד ארבע לפחות ויש להם קונספט כמותי. כיצד החוקרים אילפו את הדבורים כדי שיבינו מספרים? מלמדים דבורה לחפש מזון דווקא בתחנה הרביעית במסלול. כאשר היא מצליחה לבצע את הפעולה, מסיקים שהיא ספרה עד ארבע ומשם הסיקה את מסקנותיה. לשאול את הדבורים מה זה אפס זה יותר מסובך אך לימדו אותם להבחין בין פחות ויותר כאשר החוקרים מעודדים אותם לבחור בפחות.