BETA

22.02.2018

09:19

"התעללו בי": טרנסג'נדרים יוצאים לקמפיין נגד בריונות רשת

במסגרת המעקב אחר קורבנות השיימינג, אנו מראים לכם כמה מגוונים הסיפורים וכמה מגוון הרוע האנושי. הנה כמה סיפורים של ילדים שנולדו לתוך המין הלא נכון, ומה שעבר עליהם