BETA

19.02.2018

15:27

רשות המיסים מודיעה: השקעתם בביטקוין? שלמו 25% מס על הרווח

רשות המיסים פרסמה מסמך רגולטורי רשמי העוסק ב‏מיסוי‏ פעילות‏ באמצעות מטבעות וירטואליים, ממנו עולה כי הרשות אינה מכירה באלו כאמצעי תשלום אלא כנכס - ותמסה אותם

רשות המיסים פירסמה היום חוזר רישמי העוסק בנושא "מיסוי‏ פעילות ‏באמצעי תשלום ‏מבוזר" ובו שוטחת הרשות את עמדתה בכל הקשור לטרנד המטבעות הוירטואלים. 

 

"אמצעי ‏התשלום המבוזר ‏המשמש ‏כאמצעי ‏סחר ‏חליפין אינו בגדר ‏'מטבע' או ‏'מטבע ‏חוץ' ‏בהתאם לחוק בנק ישראל ולעניין פקודת מס הכנסה", כך נכתב שם בהדגשה. נראה כי ברשות מבקשים להבהיר את מה שהכריזו עליו כבר בעבר והוא שמעמד המטבעות הוירטואליים, דוגמת הביטקוין, אינו שווה ערך למטבעות ממשלתיים וכי מעמדו שווה ערך לזה של סחורה או נכס ולכן גם ימוסה באופן דומה.

 

המשמעות העיקרית? כל הרווחים מהשקעות במטבעות וירטואלים דוגמת הביטקוין או הכוכב התורן בתחום - ה"לייטקוין", ימוסו ב-25 אחוזי מס על פי חוק. בנוסף, מאחר וה"מטבעות הוירטואלים" יחשבו כנכס או מוצר, הרי שברשות מודיעים כי הדבר משול לעסק, ולכן מי שכורה את המטבעות או לחילופין סוחר בהם - יצטרך להכריז על עצמו כ"עוסק" לעניין על פי חוק מע"מ, ועסקאותיו תחויבנה במיסוי.

 

 

מבחינת מס ההכנסה הרי שבכל הנוגע לבעלות ומסחר במטבעות וירוטאלים - הרי שאמצעי תשלום מבוזר מהווה רכושו של האדם המחזיק בו, ולכן הוא נכלל בהגדרת "נכס", כשההכנסות והרווחים ממכירות של אלו ימוסו במס רווח הון בהתאם לשיעורי המס שהחוק קבע.  לעומת זאת, קובע המסמך,  מבחינת מע"מ המטבעות הוירטואלים מוגדרים כ"נכס בלתי מוחשי" וההכנסת מאלו ימוסו רק אם מדובר בפעילות בעלת מאפיין עיסקי.

 

המסמך שהציגה רשות המיסים מעורר המון שאלות - רובן בנושא האכיפה. כיצד תוכל הרשות לאכוף סחר במטבע שכל כוחו טמון באנונימיות? וכיצד יאותרו אלו העושים שימוש במחשבים לצורך כריית מטבעות וירטואלים? ומה לגבי מי שמחשביהם נפרצו וכורים מטבעות מבלי לדעת שהדבר כלל מתבצע תחת אפם? לכל אלו עדיין אין תשובות ונראה שברשות המיסים יאלצו להתמודד איתן, ובהקדם.