BETA

04.02.2018

22:49

האם שימוש בוואטסאפ ובפייסבוק גורם לדיכאון?

משרד הבריאות יבחן את השפעת הרשתות החברתיות על ילדים, וזאת על רקע מחקרים המצביעים על קשר בין דיכאון לבין שימוש מוגבר במדיה הדיגיטלית

 

משרד הבריאות מתכוון לבחון את השפעתן של הרשתות החברתיות - בדגש על וואטסאפ ופייסבוק - על ילדים. זאת, לאור מחקרים המצביעים על קשר בין דיכאון לשימוש מוגבר במדיה הדיגיטלית.

 

המשרד יקים ועדה מקצועית שתעמוד על היקף התופעה, ותנסח קווים מנחים עבור הורים ואנשי מקצוע. צפו בריאיון עם פרופ' גיל זלצמן, מנהל המרכז לבריאות הנפש גהה.