BETA

חוקרים מזהירים מפני הצד האפל והקטלני של הבינה המלאכותית

חוקרים מתחום הבינה המלאכותית מזהירים את העולם מפני שימוש ברובוטים בשדה הקרב. החשש של החוקרים הוא כי הכרעות בעלות אופי מוסרי יוטלו על כלי נשק אוטונומיים. צפו