BETA

קניות מסוכנות: הפריצה לעלי אקספרס שעלולה לגרום לגניבת האשראי

רגע לפני ה"בלאק פריידי", חברה ישראלית גילתה פירצה מסוכנת באתר הקניות הפופולארי "עלי אקספרס" שיכולה לאפשר לתוקפים לגנוב את פרטי האשראי שלכם. איך אפשר להימנע ממנה?