מה המשטרה מנסה להסתיר מהציבור?

תקיפה אכזרית שבוצעה בדרום תל אביב הוסתרה מהציבור על ידי המשטרה, ומעוררת סערה ברשת. צפו

תחילתה של הפרשה לפני שבוע, אז הותקפה ונאנסה באכזריות קשישה בדרום תל אביב. על החקירה הוטל צו איסור פרסום שהופר על ידי אמצעי תקשורת גדול במדינה, שתהה מדוע משקיעה המשטרה כל כך הרבה מאמצים בהסתרת פרשה שמעוררת עניין רב בציבור.

 

תושבי דרום העיר טוענים כי ידעו על המקרה כבר לפני שבוע, וכי הם יודעים על מקרים נוספים אך המשטרה אוסרת עליהם להעלות את הנושאים לסדר היום הציבורי. בירור קצר מעלה כי כאשר מבוצעים אירועים פליליים על ידי מסתננים, המשטרה לא מפרסמת אותם. לתגובת המשטרה, האירועים מצונזרים כדי לא להצית את האיזור מחדש.