BETA

24.12.2012

11:18

אחרי ההסדר: אנשי תיאטרון "הבימה" מחזרים אחרי ליאור אשכנזי

הסדר חובות נחתם בין הבימה ומשרדי האוצר והתרבות לאחר עשרים שנות משבר וחובות של עשרות מיליוני שקלים. המערכה הבאה: קיצוצים כואבים וגיוס טאלנטים. נדב בורנשטיין עם הפרטים

ביום שאחרי החתימה על הסדר החובות החדש של תיאטרון "הבימה", מתברר שמרבית העובדים ייאלצו לשלם את מחיר ההסדר. החדשות היותר טובות: התיאטרון יוכל לפעול ללא חובות לאחר שהמדינה ויתרה על חוב של 18.5 מיליון ש"ח. במסגרת ההסכם תיקבע תקרה אשר תגביל את הסכום שיהיה ניתן לשלם לסוכנים ולמחזאים.

 

ההסכם החדש עלול להגביל את היכולת לגייס טאלנטים. אנשי התיאטרון נפגשו בימים האחרונים עם סוכנים והודיעו להם שיצטרכו לקצץ בסדר גודל של עשרה אחוזים ויותר.


על רקע הדברים האלה, בתיאטרון "הבימה" החליטו לא לחדש את החוזה עם אלכס אנסקי לאחר שבע שנות פעילות משותפת. מצד שני, קיים חיזור אחרי שחקנים קופתיים יותר כמו ליאור אשכנזי. המסקנה ברורה: כדי לעמוד בהסכם החדש ייאלצו לקצץ בשכר הטאלנטים.