BETA

31.05.2018

09:34

נושאים חמים

האם התחבורה הציבורית בארץ עומדת בסטנדרטים?

דוח ה-OECD קובע: התחבורה בישראל בלתי מספקת. האם עומסי התנועה בכבישים עומדים להחמיר? - מירי ואור 31.05.18