BETA

29.05.2018

09:43

נושאים חמים

הסוף לבנקים? מיזם חדש מאיים על השיטה

פלטפורמה חדשה של משכנתאות חברתיות בשם "הומי" המקשרת בין משקיעים ובין לווים, מהווה אלטרנטיבה חדשה לבנקים של ימינו - אורלי וגיא 29.05.18