BETA

28.02.2018

12:12

נושאים חמים

האם ההתייחסות לפרשת המסרונים מידתית?

ח"כ ציפי לבני מגיעה לאולפן ומתייחסת לפרשת המסרונים, והמשלחת הפולנית שתגיע לארץ בכדי לדון בחוק השואה - אורלי וגיא 28.02.18