BETA

03.01.2018

10:40

נושאים חמים

האם חוק חזקת הגיל הרך ישונה?

חוק חזקת הגיל הרך, שנותן את המשמורת לאם באופן אוטומטי במקרה של גירושים, נמצא במרכז דיון שבו נטען שאינו מתחשב בטובת הילד - מירי ואור 03.01.18