BETA

בעיות בזוגיות? יתכן וזו אשמתו של הסלולרי

הטלפון גורם להיווצרות סוג חדש של יחסים, הוא עלול להזיק להתחלה של זוגיות ולהרחיק בין בני הזוג. האם יש בכל זאת היבטים חיוביים?