BETA

זבל של ארוחה: אנשים מכינים ארוחה היישר מפח הזבל

"ארוחה ללא שאריות" היא ארוחה שמורכבת כולה מאוכל שנזרק לפח. למה נולד המיזם הזה ואיך מכינים אוכל טעים מדברים שנזרקו לפח?

אירוע אוכל שהתקיים בתל אביב הציג אוכל גורמה שהוכן כולו מאוכל ומוצרים שנזרקו לפח הזבל. האירוע נוצר כדי לייצר מודעות לכמויות האוכל שנזרקות לפח הזבל, והוא עדיין לגמרי ראוי למאכל.