BETA

חוגגים 65 שנות נישואין ומגלים את הסוד לזוגיות: "בחיי נישואין צריך להשקיע"

אחרי כל כך הרבה שנים, מעידים אורה ושמואל גורדצקי כי הסוד לזוגיות ארוכה ומוצלחת תלוי בהשקעה של בני הזוג: "זה כמו גינה, כי גינה בלי פרחים היא לא גינה. אז צריך להשקות ולהשקיע". וגם: עצה מיוחדת מהזוג הוותיק למגישי התכנית